किलोग्राम कमी होत आहे का ?

आपली मोजमापे काटेकोर आणि अचूक असतील तर समाज प्रगती करु शकेल. लांबी रुंदी उंची, वजन आणि काळ यांची मापे नक्की करणे हा आज जागतिक स्तरावरचा प्रश्न झाला आहे. जगाच्या वेगवेगळ्या भागात पूर्वी वेगवेगळी मापे होती. भारतातही वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळी पुढे वाचा …