जाहीर व्याख्यान श्रीमती(कै) मालतीताई वि. सराफ़ स्मृती कार्यक्रम

जाहीर व्याख्यान श्रीमती(कै) मालतीताई वि. सराफ़ स्मृती कार्यक्रम विषय: “निसर्गपूरक जीवन, आनंदी जीवन” वक्ते: श्री. दिलीप कुलकर्णी शुक्रवार दिनांक: 19/10/2018 वेळ: सायं. 6:15 वा. एस एम जोशी सोशलिस्ट फौंडेशन, चर्चा सभागृह

जाहीर व्याख्यान

जाहीर व्याख्यान मंगळवार दिनांक: 16/10/2018 वेळ: सायं. 6:15 वा. विषय: “भूजल – मिथक व सत्य” वक्ते: श्री उपेंद्र धोंडे ठिकाण – फिरोदिया सभागृह, इंस्टि ऑफ इंजिनिअर्स, शिवाजीनगर पुणे—5