विज्ञान रंजन स्पर्धा 2018 निकाल, Result of Vidnyan Ranjan Spardha 2018

विज्ञान रंजन स्पर्धा 2018 – निकाल

आपण दिलेल्या भरघोस प्रतिसादामुळे आम्हाला अानंद वाटला.
सोबत या स्पर्धेचा निकाल आहे.
आपल्या नावाप्रमाणे तो शोधावा. नावे समान असल्यास पिन कोड वरून खात्री करावी.
आपल्या नावात काही दुरुस्ती असल्यास कृपया लगेच कळवावे. प्रत्येकाला आपल्या गुणवत्तेचे प्रमाणपत्र आपण दिलेल्या पत्त्यावर लवकरच पाठवण्यात येईल
हा निकालाचा पहिला भाग आहे. दुसरा भाग दोन दिवसांनंतर जाहीर होईल.
त्यावेळी अंतिम फेरी / बक्षिसे यांची घोषणा केली जाईल.

नाव शहर/जिल्हा पिन गुणवत्ता
अंकिता जयवंत पाटील जि. सातारा 415105 तृतीय वर्ग
अंकिता दादासो पोळ जि. सांगली 415305 द्वितीय वर्ग
अंकिता रवींद्र शेलार सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अंकिता हरेंद्र वैद्य जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
अंजली गोटीराम फुंदे सातारा 415002 सहभाग
अंजली जयंत महाजन जि. जळगाव 424101 सहभाग
अंजली प्रशांत सुताणे जि. नाशिक 423101 तृतीय वर्ग
अंजली हंबीरराव शेळके सातारा 415002 विशेष गुणवत्ता
अक्षत प्रदीप विधाते सातारा 415015 द्वितीय वर्ग
अक्षता अर्जुन नरसेवाडकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
अक्षता काशिनाथ शेलार मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
अक्षदा अश्विनकुमार मोरणकर नाशिक 422011 द्वितीय वर्ग
अक्षदा बन्सी डुकरे जि. पुणे 412410 द्वितीय वर्ग
अक्षदा शांताराम गुजर सातारा 415002 प्रथम वर्ग
अक्षदा संतोष औटी अहमदनगर 414302 प्रथम वर्ग
अक्षय तुळशीराम गांगुर्डे जि. नाशिक 423101 द्वितीय वर्ग
अक्षय प्रदिप चौधरी जि. जळगाव 424101 द्वितीय वर्ग
अजय मदन बारेला जि. जळगाव 425504 द्वितीय वर्ग
अजय सोपान आहेर जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
अतिश राजाराम खताळ मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
अथर्व किशोर वाकलकर जि. जळगाव 424101 सहभाग
अथर्व किशोर शिनकर जि. जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
अथर्व चंद्रकांत कुलकर्णी पुणे 411033 तृतीय वर्ग
अथर्व नितीन पाटील जळगाव 424101 सहभाग
अथर्व विलास वाखले जळगाव 424101 सहभाग
अथर्व श्रीकांत मुंडले सहभाग
अथर्व संतोष कोकणे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
अथर्व सतीश देव जळगाव 424101 प्रथम वर्ग
अथर्व समीर निकम पुणे 411009 द्वितीय वर्ग
अथर्व साईनाथ कुलकर्णी पुणे 411033 सहभाग
अदिती भूषण लाटे जळगाव 424101 सहभाग
अदिती मनोहर जाधव मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
अदित्य किरण गरुड पुणे 411009 द्वितीय वर्ग
अनिकेत दिवाकर मुसळे जळगाव 424101 सहभाग
अनिशा रमेश ढवळे जि. पुणे सहभाग
अनुजा लक्ष्मन गवळी सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अनुजा संदीप जाधव जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
अनुजा सचिन क्षीरसागर सातारा 415002 सहभाग
अनुजा हणमंत यादव जि. सांगली 415305 द्वितीय वर्ग
अनुराधा महादेव तोरणे सातारा 415002 सहभाग
अनुष्का अंकुश जाधव सातारा 415015 द्वितीय वर्ग
अनुष्का नितीन पवार जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
अनुष्का राकेश कराडकर सातारा 415002 सहभाग
अपर्णा पांडुरंग निकम सातारा 415514 तृतीय वर्ग
अपूर्वा दिलीप कोळी जळगाव 425001 प्रथम वर्ग
अपूर्वा रमेश देशमुख पुणे 411033 सहभाग
अपेक्षा नंदन पानपाटील सहभाग
अभय शिवाजी निकम सहभाग
अभिजीत विश्वनाथ जोशी जळगाव 424101 सहभाग
अभिनव रघुनाथ बेल्हेकर पुणे 412412 प्रथम वर्ग
अभिषेक धर्मेंद्र गौतम सहभाग
अमिना अकबर शेख सहभाग
अमिषा धोंडीबा गावडे सातारा 415002 सहभाग

अमृता श्रीकांत दरवेशी सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
अमृता श्रीमंत माने सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अमृता संतोष सावंत सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अमेय भोजराज लोही नागपूर 440009 प्रथम वर्ग
अम्रीन जाकीर शेख सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अर्चना बापू गवळी सहभाग
अर्जुन रविंद्र लोधे जळगाव 424101 प्रथम वर्ग
अर्पना मारुती जगताप सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अर्पिता अजय लाड सातारा 415002 सहभाग
अर्पिता अजित पडेकर पुणे 411019 द्वितीय वर्ग
अर्पिता बापूराव सिद्धांती पुणे 411033 तृतीय वर्ग
अल्फाज खुदबुद्दिन पटेल सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अल्फिया नासिर बागवान सातारा 415002 सहभाग
अवंतिका सचिन राजेशिर्क सातारा 415002 विशेष गुणवत्ता
अवंतिका सतीश माने सातारा 415002 तृतीय वर्ग
अवधूत शैलेश पाटणकर पुणे 411017 अतिविशेष गुणवत्ता
अवनी संजय भोसले सातारा 415002 सहभाग
अविनाश विठोबा गांडोळे सहभाग
अश्विनी दादासाहेब पांढरे मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
अश्विनी पंढरीनाथ शिंदे जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
अश्विनी बाळू जाधव जि. नाशिक 423101 विशेष गुणवत्ता
अश्विनी शंकर बांगर जि. पुणे सहभाग
अश्विनी शंकर शिंदे सातारा 415002 सहभाग
अश्विनी संजय गवळी तृतीय वर्ग
अश्विनी सुनील गुजर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
अस्मिता आनंदा धोकटे जि. सातारा 415105 द्वितीय वर्ग
अस्मिता शशिकांत शेळके सातारा 415002 विशेष गुणवत्ता
आकांक्षा अकुंश धनावडे सातारा 415002 सहभाग
आकांक्षा गणेश ढाणे सातारा 415002 प्रथम वर्ग
आकांक्षा महेश लाठी जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
आकांक्षा रवींद्र खंडारे सहभाग
आकांक्षा विश्वास मोरे सातारा 415002 प्रथम वर्ग
आकांक्षा सुभाष यादव सातारा 412803 अतिविशेष गुणवत्ता
आकांक्षा सोपान निंबाळकर जि. पुणे सहभाग
आकांक्षा हणमंत शिंदे सातारा 415015 सहभाग

आकांक्षां अनिल कारंडे सातारा 415002 प्रथम वर्ग
आदक विद्या दिनकर जि. पुणे 412410 द्वितीय वर्ग
आदर्श देवानंद सोनवणे जि. नाशिक 423214 तृतीय वर्ग
आदिती अजय जगदाळे पुणे 411033 सहभाग
आदिती चंद्रकांत साळुखे सातारा 415002 प्रथम वर्ग
आदिती तुकाराम सावंत रायगड 410206 द्वितीय वर्ग
आदिती भगवान वाघमारे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
आदिती वैभव आपटे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
आदिती संजय पवार रायगड 410206 तृतीय वर्ग
आदित्य अभिजित भाग्यवंत जि. सांगली 415305 द्वितीय वर्ग
आदित्य गिरीश खडके सहभाग
आदित्य दिनेश सोनवणे जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
आदित्य राजेंद्र चव्हाण जळगाव 424101 सहभाग
आदित्य सुरेश पवार सहभाग
आदित्य हेमंत बहाकळर जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
आदित्य लांडगे तृतीय वर्ग
आदीबा शब्बीर चावडीवाले सातारा 415002 तृतीय वर्ग
आनंद योगेश पवार जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
आमोद विनय देशपांडे पुणे 411033 द्वितीय वर्ग
आम्रपाली मांगी यशोद जळगाव 424101 सहभाग
आयशा शब्दर शेख द्वितीय वर्ग
आयेशा महेश दत्तू पुणे 411033 सहभाग
आरजू आलताब मुजावर सातारा 415002 तृतीय वर्ग
आरती कमलाकर पिसाळ सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
आरती भगवान पाले सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
आरती मारुती खरात सातारा 415002 सहभाग
आरती रमेश अलगुडे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
आरती विकास भलारे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
आरती संजय साळुंखे सातारा 415015 द्वितीय वर्ग
आरती सुनील पवार सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
आरुषी मनोज नायर पुणे 411018 द्वितीय वर्ग
आर्यन रुपसिंग परदेशी जळगाव 424101 सहभाग
आर्या भाऊसाहेब जंगम सातारा 415514 तृतीय वर्ग
आर्या आगवेकर जि. पुणे 411004 प्रथम वर्ग
आलिया आदिल आतार सातारा 415002 सहभाग
आविष्कार मनोज चौधरी जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
आशिष सुनील अंग्रे अहमदनगर 414303 विशेष गुणवत्ता
आसावरी किशोर महाजन जि. जळगाव 425107 प्रथम वर्ग
ईशा अनिल गराडे पुणे 410504 द्वितीय वर्ग
ईश्वरी नितीन भोज पुणे 411033 सहभाग
उज्वल नंदकिशोर पाटील लातूर 413512 द्वितीय वर्ग
उत्कर्ष कैलास भोसले जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
उत्कर्षा संदिप गोळे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
उदय बापू चौधरी जळगाव 424101 विशेष गुणवत्ता
उदय मंगेश ठाकरे जि. नाशिक 423101 तृतीय वर्ग
उदय मंगेश मराठे जळगाव 424101 सहभाग
उन्मय विजय पाटील जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
ऋग्वेदा श्रीधर जोशी सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
ऋचा सरलष्कर जि. पुणे 411004 विशेष गुणवत्ता
ऋतिक कैलास ढवळे जि. पुणे तृतीय वर्ग
ऋतुजा अरुण ठाकरे जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
ऋतुजा एकनाथ महागडे सातारा 415514 तृतीय वर्ग
ऋतुजा गणपत टाकळकर जि. पुणे सहभाग
ऋतुजा नंदकिशोर औटी जि. पुणे 412410 द्वितीय वर्ग
ऋतुजा नितीन चौधरी जि. जळगाव 425504 प्रथम वर्ग
ऋतुजा निवृत्ती खैरणार जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
ऋतुजा मधुकर शेलार सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
ऋतुजा माणिक गागुर्डे जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
ऋतुजा मोहन भोसले मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
ऋतुजा लक्ष्मण पाटील जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
ऋतुजा शंकर शेडगे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
ऋतुजा संतोष कळसकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
ऋषभ देवेंद्र खैरणार जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
ऋषभ संतोषकुमार जैन जळगाव 4241010 द्वितीय वर्ग
ऋषिकेश नागेश पाटील सहभाग
ऋषिकेश सुभाष सानप सहभाग
ऐश्वर्या विजय लाड सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
ऐश्वर्या सचिन यादव सातारा 415002 तृतीय वर्ग
ओंकार अविनाश वारीक रायगड 402125 सहभाग
ओंकार आनंदा साळुंके जि. सांगली 415305 तृतीय वर्ग

ओंकार आबासो मोहिते जि. सांगली 415305 सहभाग
ओंकार किशोर इंगळे जि. नाशिक 423208 विशेष गुणवत्ता
ओंकार बापूराव यादव जि. सांगली 415305 तृतीय वर्ग
ओम किशोर उदावंत जळगाव 424101 सहभाग
ओम दिनकर वीर मुंबई 400077 सहभाग
ओम नारायण राणा जळगाव 424101 सहभाग
ओम नितिन ठाकरे जळगाव 424101 द्वितीय वर्ग
ओम विजय ढेकळे जळगाव 425001 सहभाग
ओम संजय पाटील धुळे 424005 द्वितीय वर्ग
ओम समाधान पाटील जळगाव 424101 सहभाग
ओमकार बबन जाधव पुणे 411033 सहभाग
ओमकार सुरेश कदम पुणे 411033 सहभाग
करण किशन भागवत पुणे 411033 तृतीय वर्ग
करणसिंग प्रकाश पाटील जळगाव 425001 सहभाग
करन नवनाथ कदम पुणे 411033 सहभाग
करिस वाय थॉमस पुणे 411020 सहभाग
करुणा दिपक चव्हाण जि. पुणे 412410 द्वितीय वर्ग
कल्पेश उदय शिंदे जि. नाशिक 423207 द्वितीय वर्ग
कल्याणी अर्जुन नलवडे सातारा 415002 सहभाग
कल्याणी नारायण सूर्यवंशी जि. नाशिक 423206 द्वितीय वर्ग
कल्याणी माधव घुले जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
कविता विजय विसपुते जि. नाशिक 423218 द्वितीय वर्ग
कशिश शंकर खामकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
कस्तुरी सागर जंगम सातारा 415002 सहभाग
कांचन सर्जेराव जाधव जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
काजल बबन काळे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
कादंबरी संजय नेमाडे सहभाग
कार्तिक मुकुंद जोगळेकर रायगड 402125 सहभाग
कार्तिक संदीप फटांगडे पुणे 411026 सहभाग
कार्तीकेश राजेंद्र देवरे जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
कावेरी संदीप पवार जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
किरण कैलास भावसार सहभाग
किरण रविंद्र लोधे जळगाव 424108 प्रथम वर्ग
किर्ती रविंद्र आरवह मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
किशोरी साहेबराव महागडे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
कुंती महेंद्र सकटे सातारा 415002 सहभाग
कुणाल खंडू ढवळे जि. पुणे तृतीय वर्ग
कुमार धोंडीभाऊ दांगट पुणे 412412 द्वितीय वर्ग
कुश नितीन गालापुरे जळगाव 425001 सहभाग
कुशल प्रकाश चौधरी जळगाव 425001 सहभाग
कृतिका अनिल निकुंभ जळगाव 424101 सहभाग
कृतिका रविंद्र किर्दत सातारा 415002 तृतीय वर्ग
कृष्णल जगन्नाथ पाटील पुणे 411033 विशेष गुणवत्ता
कृष्णा गोकुळ चौहान जळगाव 424101 सहभाग
कृष्णा बापू महाजन जळगाव 424101 सहभाग
कृष्णा भागचंद भावसार जि. नाशिक 423210 तृतीय वर्ग
कृष्णा राजेंद्र मोरे जळगाव 424101 सहभाग
केशव सुरेश शमी जि. नाशिक 423223 द्वितीय वर्ग
कोमल नागेश जाधव पुणे 411033 सहभाग
कौशल राजेश आहिरराव जळगाव 424101 सहभाग
क्षितिजा संतोष जाधव सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
खगेश महेंद्र चौधरी जळगाव 424101 द्वितीय वर्ग
ख़ुशी कृष्णकुमार पांडे पुणे 412411 प्रथम वर्ग
ख़ुशी संदीप गुजर जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
ख़ुशी सतीश फडतरे सातारा 415002 सहभाग
गणेश गोविंद भोर पुणे 410504 सहभाग
गणेश नामदेव मोरे जि. नाशिक 423101 द्वितीय वर्ग
गणेश नितीन पारख जि. नाशिक 423101 द्वितीय वर्ग
गणेश शिवाजी पाटील जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
गणेश सुनिल मुलमुले जळगाव 424101 सहभाग
गायत्री गौरीहर धोकटे जि. सातारा 415105 तृतीय वर्ग
गायत्री तानाजी भोसले पुणे 411033 तृतीय वर्ग
गायत्री दत्ता चांधारे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
गायत्री दत्तात्रय नरळे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
गायत्री प्रतापसिंह मोहिते सातारा 415002 तृतीय वर्ग
गायत्री बालचंद्र शिंदे सहभाग
गायत्री मल्लिकार्जुन कोटगी सातारा 415002 तृतीय वर्ग
गायत्री माणिकराव निकम सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
गायत्री सोमेश्वर जोजळ पुणे 411034 सहभाग
गार्गी सुरेश चौधरी जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग

गीतांजली दिनकर बेलेकर जि. नाशिक 423117 द्वितीय वर्ग
गीतांजली सुनिल पवार सातारा 415514 तृतीय वर्ग
गीतांजली संजय बिंडे सहभाग
गीताई रमेश जाधव लातूर 413512 द्वितीय वर्ग
गुंजन प्रकाशमल जैन पुणे 411021 द्वितीय वर्ग
गुणेश योगेश बारी जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
गुरुप्रतापसिंग तेजवंतसिंग संधू सहभाग
गोकर्ण राहुल कुलकर्णी पुणे 411033 सहभाग
गौरव आधार चौधरी जळगाव 424101 सहभाग
गौरव दिपक पाटील जळगाव 424101 सहभाग
गौरव दिलीप पाटील जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
गौरव भरत मुलमुले जळगाव 424101 सहभाग
गौरव महेंद्र पाटील सहभाग
गौरव राजेंद्र कुमावत जळगाव 424101 सहभाग
गौरव संजय अहिरराव जळगाव 424101 सहभाग
गौरव संजय पाटील तृतीय वर्ग
गौरव सुहास जाधव सिंधुदुर्ग 416602 सहभाग
गौरव वाघ जळगाव 425001 सहभाग
गौरी जितेंद्र कांबळे सातारा 415002 सहभाग
गौरी जितेंद्र कुलकर्णी जि. जळगाव 425504 तृतीय वर्ग
गौरी प्रकाश माने सातारा 415002 तृतीय वर्ग
गौरी महेंद्र व्यवहारे जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
गौरी महेश पाटील पुणे 411033 सहभाग
गौरी महेश लोखंडे कोल्हापूर 416007 तृतीय वर्ग
गौरी विश्वनाथ माटे नांदेड 431704 द्वितीय वर्ग
घनशाम गुरुदास वाघ औरंगाबाद सहभाग
घनश्याम विजय नालकर जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
चंचल गणेश महाजन पुणे 411033 सहभाग
चंदाकुमारी संजय सिंग सहभाग
चंद्रेश्वरी पिंटू सातारा 415002 सहभाग
चित्ररेखा प्रकाश भायभंग नाशिक 3 सहभाग
चिन्मय भूषण कोल्हे जळगाव 425001 प्रथम वर्ग
चिन्मय महेश गंभीर पुणे 412412 द्वितीय वर्ग
चिन्मय नांद्रे जळगाव 425001 सहभाग
चेतन अरविंद मोहिते जि. सांगली 415305 तृतीय वर्ग
चेतन नंदकिशोर माळी जळगाव 424101 प्रथम वर्ग
चेतन जळगाव 425001 सहभाग
चेतना सुनील महाजन जि. जळगाव 425504 द्वितीय वर्ग
चैतन्य मनोज अटवाल जळगाव 425001 सहभाग
चैत्राली अशोक चावरे पुणे 411034 सहभाग
छड्डासिंग जितेंद्र कछावा जळगाव 424101 सहभाग
छाया बाबाजी आहिरे जि. नाशिक 423224 सहभाग
जगदीश संजय चव्हाण जळगाव 424101 सहभाग
जयवंत अविनाश पाटील जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
जयवर्धन सयाजीराव शिंदे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
जयश्री जामोदकर भिकारी जि. जळगाव 425504 विशेष गुणवत्ता
जयेश आत्माराम महाले जळगाव 424101 सहभाग
जयेश भावराव घेवरे जळगाव 424101 सहभाग
जान्हवी सारंग पाटील जळगाव 425001 सहभाग
जिज्ञासा हनुमंत टाकळकर जि. पुणे सहभाग
जुर्वेया मुस्तफा कासी सातारा 415002 सहभाग
जैनब आकील शेख सातारा 415002 तृतीय वर्ग
जोया सिराज सय्यद सातारा 415002 तृतीय वर्ग
ज्ञानेश्वर मधुकर सोनवणे जळगाव 424101 सहभाग
ज्ञानेश्वरी किरण काळे द्वितीय वर्ग
ज्ञानेश्वरी संदिप होळ सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
ज्योती हरेराम पंडित सातारा 415002 तृतीय वर्ग
डिंपल ईश्वर महाजन जि. जळगाव 425504 प्रथम वर्ग
डिंपल दिगंबर चौधरी जि. जळगाव 425504 विशेष गुणवत्ता
डिंपल नितीन सराफ जळगाव 425001 विशेष गुणवत्ता
डुकरे प्रतिक्षा गणपत जि. पुणे 412410 द्वितीय वर्ग
तनया विलास फोखरकर पुणे 410504 विशेष गुणवत्ता
तनुजा किरण नवसरे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
तनुजा शांताराम कांबळे सातारा 415002 सहभाग
तनुजा संजय झांजुर्णे मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
तनुजा संजीवन फडतरे सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
तनुजा सुनील राऊत सातारा 415002 तृतीय वर्ग
तनुश्री महेश कुलकर्णी सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
तन्मय रमाकांत मनोरे जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
तन्वी अमित परोपकारी ठाणे 400615 अतिविशेष गुणवत्ता
तन्वी अरुण कुंभार सातारा 415002 तृतीय वर्ग
तन्वी अविनाश शिंगोटे पुणे 412412 प्रथम वर्ग
तन्वी जयवंत शिंदे जळगाव 425001 सहभाग
तन्वी रामहरी क्षीरसागर पुणे 411033 सहभाग
तमन्ना कुमार भट्ट सातारा 415002 सहभाग
तस्निम इरफान शेख सातारा 415002 तृतीय वर्ग
तारेश पांडुरंग म्हसकर मुंबई 400077 द्वितीय वर्ग
तुषार मनोज बोरसे जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
तृणाल अनिल पाटील जळगाव 424101 सहभाग
तृप्ती नवनाथ सपकाळ सहभाग
तृप्ती राजेंद्र मालुसरे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
तृप्ती शिवानंद पवार सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
तेजल मल्हारी पेटकर सातारा 412803 विशेष गुणवत्ता
तेजल मोहन जांभळे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
तेजल संतोष बर्गे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
तेजस धनंजय फेगडे तृतीय वर्ग
तेजस नवलसिंग नाईकडा जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
तेजस पंकज पाटील जळगाव 425001 सहभाग
तेजस मनोहर वाकलकर जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
तेजस रुपलाल ओली जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
तेजस विजय तावडे जळगाव 425001 सहभाग
तेजस्विनी दत्तात्रय बोरसे तृतीय वर्ग
तेजस्वीनी अजितराव शिंदे सातारा 415514 विशेष गुणवत्ता
तेजस्वीनी प्रभाकर धारके सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
त्रिवेणी देवीदास गायकवाड जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
त्रिशा सतीश रुईकर सातारा 415002 सहभाग
दर्शन अतुल पाटील जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
दर्शन अशोक मारे जळगाव 424101 सहभाग
दर्शन कमलाकर पाटील जळगाव 425001 सहभाग
दर्शन कैलास पाखले जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
दर्शन धनराज चव्हाण जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
दर्शन संतोष भोईर जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
दर्शना चंद्रकांत चौधरी जि. जळगाव 425504 अतिविशेष गुणवत्ता
दर्शना सुनिल शिंदे सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
दामिनी प्रशांत दरडे सातारा 415002 द्वितीय वर्ग

दिक्षा आबाजी जाधव सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
दिक्षा दिपक पवार जि. नाशिक 423212 तृतीय वर्ग
दिग्विजय हेमराज वाघ जळगाव 424106 तृतीय वर्ग
दिप चंद्रसिंह राजपूत जळगाव 424101 सहभाग
दिप संतोष कटारिया पारनेर 414302 विशेष गुणवत्ता
दिपक आनंदा सुपलकर जळगाव 425001 सहभाग
दिपक देविदास बारी जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
दिपाली दत्तात्रय शेंदरकर सातारा 415002 तृतीय वर्ग
दिपिका विजय गोळे सातारा 415514 तृतीय वर्ग
दिप्ती दत्तात्रय पवार सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
दिप्ती राजेंद्र भिरूड जि. जळगाव 425504 अतिविशेष गुणवत्ता
दिप्ती हिरामण महाजन जि. जळगाव 425505 विशेष गुणवत्ता
दिया नामदेव खांडेकर सातारा 415002 सहभाग
दिवेश विजय चौधरी जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
दिव्या आबाजी जाधव सातारा 415002 तृतीय वर्ग
दिव्या ज्ञानदेव वरे सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
दिव्या दत्तात्रय जाधव सातारा 415015 प्रथम वर्ग
दिव्या रवींद्र आष्टेकर पुणे 411033 तृतीय वर्ग
दिव्या हनुमंत शिरसाठ जि. पुणे सहभाग
दिशा रत्नाकर परदेशी जि. नाशिक 423101 विशेष गुणवत्ता
दीक्षा अमोल जाधव जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
दीक्षा अरुण पोळ सातारा 415002 सहभाग
दीक्षा विनोद जाधव सातारा 415015 द्वितीय वर्ग
दीप दयानंद मोरे पुणे 411033 सहभाग
दीपक कैलास उपाध्याय सहभाग
दुर्गा दशरथ चौवाण सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
दुर्गेश महेंद्र कदम जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
दुर्वेश राजकुमार घंगाळे पुणे 410504 तृतीय वर्ग
देवयानी तुळशीराम माळतकर जळगाव 424101 सहभाग
देवराज जयंत सोनवणे जळगाव 425001 सहभाग
देविका सतीश चव्हाण सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
देवेन्द्र जगन्नाथ भोई जळगाव 424101 सहभाग
देवेश किशोर पवार जळगाव 424101 सहभाग
धनश्री बाबुराव गहीने सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
धनश्री भानुदास गोवेकर सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
धनश्री शिवाजी सूर्यवंशी सातारा 415002 सहभाग
धनश्री श्रीकांत वेदपाठक सातारा 415002 तृतीय वर्ग
धिरज प्रकाश गायकवाड सातारा 415514 प्रथम वर्ग
नंदिनी अमित सावेकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
नंदिनी प्रकाश सूर्यवंशी सहभाग
नकुल संतोष जाधव जि. नाशिक 423101 तृतीय वर्ग
नचिकेत सुनिल शेवाळे विशेष गुणवत्ता
नदकुमार सुभाष अमृतकार जळगाव 424101 द्वितीय वर्ग
नम्रता अशोक देवकर मुंबई 400071 द्वितीय वर्ग
नम्रता अशोक सुर्वांशी सातारा 415002 तृतीय वर्ग
नम्रता गणेश दळवी जि. पुणे सहभाग
नम्रता शरद बर्वे मुंबई 400071 तृतीय वर्ग
नयना गणपत सणस सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
नरेंद्र राजमल पंडित जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
नाज रियाज बागवान सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
नाजीया अब्दुल रज्जाक शेख नांदेड 431704 द्वितीय वर्ग
नारायण अरविंद पाटील जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
नाव नाही जळगाव 425001 सहभाग
निकिता नाथू गावडे सहभाग
निकिता प्रकाश डेनकर जि. पुणे तृतीय वर्ग
निकिता प्रवीण बोरसे सहभाग
निकिता भाऊ राणे जि. पुणे सहभाग
निकिता मच्छींद्रनाथ शेलार सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
निकिता मोहन जाधव सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
निकिता संतोष वाघ सातारा 415002 तृतीय वर्ग
निकिता सोमनाथ माने सातारा 415002 सहभाग
निकिता अविनाश पवार सातारा तृतीय वर्ग
निखिल गोरख पाटील जळगाव 424101 सहभाग
निखील सुनिल आहिरे जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
निता रामदास कदम सातारा 415002 सहभाग
नितीन रमेश नानकर सहभाग
नितेश भारत याशेद जि. नाशिक 423225 प्रथम वर्ग
नितेश सुशिल महाजन जळगाव 424101 सहभाग
निधी तारकेश्वर बावणे सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
निधी रामसागर सिंग सातारा 415002 सहभाग
निमाई जितेंद्र येवले जळगाव 424101 सहभाग
नियती संदीप पवार सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
निलम आनंदराव शिंदे सातारा 415015 प्रथम वर्ग
निलम ज्ञानेश्वर शिंदे जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग
निलेश अनिल चौधरी जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
निलेश तुकाराम चौधरी जळगाव 424401 सहभाग
निलेश रवींद्र शिरोडे जळगाव 424101 सहभाग
निलेश वाडीलाल चव्हाण जळगाव 424401 सहभाग
निवृत्ती प्रेमराज पाटील जळगाव 425001 सहभाग
निशा संभाजी सोनवणे जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
निशांत अशोक चव्हाण जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
निशील रामकृष्णन नायर पुणे 411017 तृतीय वर्ग
नुपूर योगेश आवेकर पुणे 411043 द्वितीय वर्ग
नेहा भीमा गवळी सहभाग
नेहा राहुल मराठे जि. पुणे 411004 द्वितीय वर्ग
नेहा रोहिदास शिर्के सातारा 415002 तृतीय वर्ग
नेहा विनायक नारकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
नेहा सुभाष भोसले सातारा 415002 तृतीय वर्ग
परशुराम सुनील पाटील जळगाव 424101 सहभाग
परि मदन बरेला जि. जळगाव 425504 द्वितीय वर्ग
पल्लवी जयवंत मटकर मुंबई 400071 तृतीय वर्ग
पल्लवी विजय पाटील जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
पवन दत्तात्रय भोसले जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
पाजक्ता विजय ढाणे सातारा 415002 प्रथम वर्ग
पाप्ती सुर्यकांत जाधव सातारा 415002 तृतीय वर्ग
पायल गोरख ठोंबरे जि. सांगली 415305 तृतीय वर्ग
पायल रामचंद्र केरेकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
पायल संतोष पवार सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
पायल सुधाकर काकडे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
पायल सुनील खटावकर सातारा 415002 तृतीय वर्ग
पायल हिरामण शिंदे जि. नाशिक 423101 अतिविशेष गुणवत्ता
पायाल भाऊ शिरसाठ जि. पुणे सहभाग
पारस प्रशांत शिरवले पुणे 411033 द्वितीय वर्ग
पार्थ प्रकाश मुळे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
पार्थ योगेश पठाडे जि. नाशिक 423203 विशेष गुणवत्ता

पियुश दत्तात्रय नानकर जळगाव 424101 सहभाग
पियुष रविंद्र वाजगे जि. पुणे 410504 विशेष गुणवत्ता
पियुष संतोष शिंदे जि. नाशिक 423101 तृतीय वर्ग
पुजा प्रदिप पवार सातारा 415514 द्वितीय वर्ग
पुष्कर विवेक जोशी जळगाव 425001 सहभाग
पूजा धनराज नेमाडे जि. जळगाव 425504 सहभाग
पूजा नारायण मोहिते जि. सांगली 415305 द्वितीय वर्ग
पूजा पुष्कर डांगी पालघर 401607 द्वितीय वर्ग
पूजा मोहन विभूते सातारा 415514 तृतीय वर्ग
पूजा रघुनाथ जगताप सातारा 415002 तृतीय वर्ग
पूजा रवींद्र आठरे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
पूजा संतोष होले सातारा 415002 सहभाग
पूजा संदीप देशमुख सातारा 415002 सहभाग
पूनम किशोर इंगळे तृतीय वर्ग
पूनम धोंडीबा जानकर सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
पूनम मल्हारी ढवळे मुंबई 400071 तृतीय वर्ग
पूनम संजय गवळी सहभाग
पूर्वजा घनश्याम फेगडे जि. जळगाव 425504 विशेष गुणवत्ता
पूर्वा अरुण माने पुणे 411033 तृतीय वर्ग
पूर्वा मनोज शितोळे पुणे 411033 सहभाग
पूर्वा वासुदेव महाजन जि. जळगाव 425504 प्रथम वर्ग
पूर्वेश संदीप इंगळे सहभाग
पृथू राम उन्हाळे पुणे 411033 सहभाग
पौर्णिमा कार्तिक धडचिरे सातारा 415002 सहभाग
पौर्णिमा गणेश महेसमाळे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
प्रगती संतोष वाघमळे सातारा 415002 सहभाग
प्रज्ञा रवींद्र साळुंखे रायगड 410206 द्वितीय वर्ग
प्रज्ञा विकास गुजर सातारा 415002 प्रथम वर्ग
प्रज्ञा सिकंदर कांबळे जि. सातारा 415105 द्वितीय वर्ग
प्रज्वल प्रकाश पाटील सहभाग
प्रणय नथु पवार सहभाग
प्रणव पंकज चव्हाण प्रथम वर्ग
प्रणव मोहन पिसाळ जळगाव 425001 सहभाग
प्रणव रविंद्र आगोने जळगाव 424101 सहभाग
प्रणव रामदास गायकवाड जि. उस्मानाबाद 413504 द्वितीय वर्ग
प्रणव सदानंद कोरे लातूर 413520 प्रथम वर्ग
प्रणाली भानुदास साळुखे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
प्रणाली राजेंद्र कणसे सातारा 415002 सहभाग
प्रणाली रामदास शिंदे जि. सातारा 415105 द्वितीय वर्ग
प्रणाली शंकर मोरे सातारा 415002 तृतीय वर्ग
प्रणाली सारंग भिलारे मुंबई 400071 तृतीय वर्ग
प्रणाली साहेबराव ननवरे जि. सातारा 415105 द्वितीय वर्ग
प्रणित मनोज वाघ जळगाव 425001 सहभाग
प्रणिती संभाजी मुळीक सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
प्रणोती धीरज काकडे सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
प्रताप शामराव शिंदे जि. नाशिक 423101 द्वितीय वर्ग
प्रतिक जगदीश पाटील जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
प्रतिक नागेश साळुंखे सातारा 415015 तृतीय वर्ग
प्रतिक रवींद्र चौधरी सहभाग
प्रतिक संभाजी पिसाळ जि. सातारा 415105 तृतीय वर्ग
प्रतिभा कमलेश भिंगारे जळगाव 425001 द्वितीय वर्ग
प्रतीक्षा आनंदराव देशमुख सातारा 415002 तृतीय वर्ग
प्रतीक्षा मनिष मांडवकर सातारा 415002 तृतीय वर्ग
प्रतीक्षा विश्वनाथ जाधव सातारा 415002 तृतीय वर्ग
प्रतीक्षा संतोष कदम सातारा 415002 द्वितीय वर्ग
प्रतीक्षा संतोष खांडेकर सातारा 415002 तृतीय वर्ग
प्रथमेश अनिल कागदे पुणे 411033 तृतीय वर्ग
प्रथमेश उत्तम जगदाळे कोल्हापूर 416004 तृतीय वर्ग
प्रथमेश धनंजय रणदिवे जळगाव 424101 तृतीय वर्ग
प्रथमेश पुरुषोत्तम फेगडे जि. जळगाव 425504 विशेष गुणवत्ता
प्रथमेश हेमंत चौधरी जळगाव 424101 सहभाग
प्रद्योत रामचंद्र पाटील जळगाव 425001 तृतीय वर्ग
प्रबोधिनी पुरुषोत्तम वाघ औरंगाबाद अतिविशेष गुणवत्ता
प्रमोद नवनाथ गोडसे पुणे 411033 द्वितीय वर्ग
प्रवीण विजय जाधव जि. नाशिक 423209 तृतीय वर्ग
प्रशांत चिंतामण बेले जि. नाशिक 423215 द्वितीय वर्ग
प्रसाद कमलाकर महाले जि. नाशिक 423101 द्वितीय वर्ग
प्रसाद नामदेव हुंबे जळगाव 424101 सहभाग
प्रसाद प्रशांत भालेराव पुणे 411033 द्वितीय वर्ग
प्रसाद राजू सपकाळे जळगाव 425001 तृतीय वर्ग

प्रांजल मनोज बागुल जि. नाशिक 423101 प्रथम वर्ग