जाहिर व्याख्यान

मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभाग आणि इन्स्टिट्यूट आँफ इंजि. पुणे केंद्र आयोजित जाहिर व्याख्यान मंगळवार,दि.२६डिसें.२०१७ वेळ- सायं ६.१५ वा. विषय – तांत्रिक वैज्ञानिक लेखन वक्ते- डॉ. प्रभाकर इंगळे (NCL) ठिकाण- इन्स्टिट्यूट आँफ इंजि. स गो बर्वे चौक जंगली महाराज रस्ता, पुढे वाचा …