वार्षिक कार्यक्रम

जानेवारी- आ. मा. लेले शिबीर /विज्ञान रंजन स्पर्धा फेब्रुवारी- अ. शं. जोशी स्मृती दिन २१ फेब्रु . / फेब्रुवारी- राष्ट्रीय विज्ञान दिन २८ फेब्रु मार्च- गो. रा. परांजपे स्मृती दिन (प्रयोगातून विज्ञान ) एप्रिल- आर्थिक अहवाल एप्रिल २- विनय र. पुढे वाचा …