विज्ञान रंजन स्पर्धा ऑगस्ट २०१६

विज्ञान रंजन स्पर्धा ऑगस्ट २०१६ . ० ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली आहे ० प्रवेशमूल्य नाही ० प्रश्नाची उत्तरे स्वत: विचार करून, कोणालाही विचारून, पुस्तकात पाहून, प्रत्यक्ष प्रयोग करून मिळविता येतील ० प्राथमिक फेरीतील विजेत्यांची नावे २८ ऑगस्ट २०१६ ला पुणे पुढे वाचा …