सभासद व्हा

मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभागाचे सभासद व्हा

सभासद वर्गणी (रु)                                          व्यक्ती                  संस्था                

साधारण सभासद (वार्षिक)                                   १००/-                 २००/-

हितचिंतक                                                      १०००/-               २०००/-

आश्रयदाते                                                      ५०००/-             १०,०००/-                

उपकर्ते                                                        १०,०००/-            २०,०००/-

विद्याथी सभासद (वार्षिक)-                                रु.५०/-              

हितचिंतक आश्रयदाते, उपकर्ते यांना आजीव सभासदत्व देण्यात येते.

मराठी विज्ञान परिषदे, पुणे विभागाप्रमाणे मराठी विज्ञान परिषदेचे महाराष्ट्रात तसेच महाराष्ट्राबाहेर बहात्तर विभाग आहेत. wwwww.mavipamumbai.org. या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. पुणे विभागाशी संपर्क    mavipa.pune@gmail.com या ई-मेलने करता येईल.

विज्ञान प्रसाराच्या कार्याला आपला हातभार लावा.

सढळ हस्ते निधी दया. धनादेश- “मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभाग”  या नावे काढावा.